VZK Group je podnikatelská skupina,

která umožňuje společně podnikat několika firmám a projektům, podporuje podnikání nových a mladých firem a hájí dobré jméno podnikatelského prostředí ČR.

Podnikání a my - Principy, z kterých vycházíme

Podnikání je společensky prospěšná činnost, je to jeden z principů, na nichž stojí lidská civilizace. Podstata podnikání se dá vyjádřit pojmy, jako: práce, kreativita, odvaha, odhodlání, vytrvalost, odpovědnost, spolehlivost a poctivost. Tyto hodnoty podporujeme.

Jaké je vlastně podnikatelské prostředí v ČR?

Podle nás je podnikání v ČR srovnatelné s těmi nejrozvinutějšími zeměmi EU, splňuje evropské standardy a je stále kultivovanější.

Jako poradci jsme poznali stovky, ba tisíce firem. Spolupracujeme s Hospodářskou komorou ČR, s Asociací podnikatelů a manažerů, nominujeme firmy do soutěže Firma roku a Živnostník roku a zasedáme v porotách podnikatelských soutěží. Naše firmy obsluhují tisíce klientů ročně a potkáváme se se stovkami podnikatelů a manažerů. Jsme přesvědčeni, že známe podnikání v České republice a tvrdíme, že podnikatelské prostředí je zdravější, než zbytek společnosti.

Nejrozšířenější obraz podnikání poskytují média, a ten obraz není příliš příznivý. Jistě, špatné zprávy přece prodávají. Srovnáme-li však těch několik desítek, možná i stovek negativních zpráv o podnikatelích a firmách s tím, že aktivně podniká asi 1,200.000 lidí, je zřejmé, že podnikání na tom není zdaleka tak špatně, jak to média a mnozí politici vykreslují.

Možná je to i proto, že podnikatel nese svou kůži na trh a stojí na vlastních nohách. Nečeká, až mu někdo něco dá, nenatahujeme ruku, ale naopak, vytváří hodnoty a práci pro další lidi. A protože k podnikání je třeba mít, kromě jiné výbavy, také optimismus, ambice a odvahu, je mezi podnikateli velmi málo ukňouraných a nešťastných lidí.

O podnikatelské skupině VZK Group

Nacházíme se v situaci, kdy zavedené věci přestávají platit, nastupují nové trendy a nové technologie. Náš život se odehrává v krabicích - kancelář, proces, produkt, projekt, zvyk, auto, způsob myšlení, trh, názor, dílna, učebna ... a v těchto krabicích se ukrývají zdroje, myšlenky a výkon. My pomáháme otevírat tyto krabice plné výkonu a zdrojů.

„VZK" znamená Ven z krabice!

Skupina VZK Group funguje jako "byznys reaktor" pro firmy a lidi v nich. Při řetězové reakci mezi firmami ve skupině dochází k uvolňování byznys energie ve prospěch zákazníka: nápadů, know-how, pracovního výkonu.
VZK Group a její firmy jsou pro zákazníky ZDROJEM – vědomostí, dovedností, informací, nápadů, rad, financí, inspirace.... 
Všechny firmy i projekty sdružené ve VZK Group pomáhají zvyšovat VÝKON na straně zákazníka – pracovní, mentální, v marketingu, při získávání peněz na investice...

Jsme česká poradenská a servisní skupina, kterou tvoří samostatné odborné společnosti. Oblast naší práce a služeb se dá popsat jako „poradenství a služby v oboru řízení a rozvoje lidských zdrojů a poradenství a služby v oboru řízení a rozvoje organizace".

Jako skupina (holding) jsme se vyprofilovali v průběhu roku 2007, a to proto, abychom mohli vyhovět všem požadavkům našich klientů. Z původní vzdělávací společnosti Everesta, s.r.o. vznikla mateřská společnost holdingového typu – VZK Group, s.r.o. – poradenská a servisní skupina, která je zastřešujícím subjektem několika dceřiných společností a projektů. Propojenost společností VZK Group zaručuje podstatnou výhodu naší práce – spektrum služeb, které jsou samostatné, ale mohou se vzájemně doplňovat a podporovat.

Vycházíme z premisy, že změna je permanentní. Proto se stále učíme. Pracujeme na sobě a hledáme, jak dělat svou práci lépe. Nejsme dokonalí, jen se stále snažíme dokonalosti přiblížit.

Hodnoty

Jsme hrdí na to, co jsme dokázali, ale nejsme pyšní. Umíme ocenit úspěchy jiných a konkurenty nepovažujeme za nepřátele. 

Naše osobní postoje, které ovlivňují naši práci:

 • Svědomí – lepší klidné spaní, než sídlo na Bahamách
 • Pokora – nejsme dokonalí a ne vše se podaří
 • Důslednost – je víc než síla
 • Respekt – respekt k druhým i k sobě
 • Zábava – podnikání nás baví
 • Partnerství – společně jsme silnější
 • Změna – je permanentní, změna je život
 • Rozvoj – stabilita je předstupeň zániku
 • Úspěch – úspěch a růst sebou nesou také rizika
 • Peníze – nejsou cíl, ale prostředek

  ...Proto podnikáme tak, jak podnikáme...


Nepodnikáme
výhradně pro peníze. Peníze jsou důležité, a my chceme vytvářet zisk a umíme si peníze i užít. Ale především nás baví samo podnikání. Podle nás je podnikání životní styl. Baví nás vymýšlet nové projekty a chceme růst. 

VZK Group jako investor – příležitost pro vás

Statisticky zaniká do dvou let nejméně 70, ale spíše až 90 % nových firem. Snažíme se, aby toto procento neúspěšných bylo co nejmenší. O investici podnikatelské skupiny VZK Group se může ucházet každý, kdo má nápad, podnikatelský záměr či již fungující firmu.

Pokud vyhodnotíme projekt jako seriozní a zajímavý, pozveme majitele projektu k pohovoru, případně požádáme o doplňující informace. Všem zaručujeme přísnou důvěrnost informací.

Začínající podnikatel získá spojením s VZK Group sdílenou podporu a zdroje. Tedy vše, co jsme za léta podnikání vybudovali a připravili tak, aby se na tom mohli podílet i další podnikatelé. Vznikla tak platforma pro komunitní podnikání, která bude k dispozici třeba právě vám.

Je dobré někam patřit, mít podporu, moci využívat vybudované kontakty, obchodní značky, reference atd. To je náš přístup, to umožňujeme. Jsme velmi silní v strategickém plánování a řízení, v řízení operativním a máme velmi dobře rozvinutý obchod a jeho procesy.

Chcete akcelerovat své podnikání? Kontaktujte nás

 TESTOVÁNO V BYZNYSU, OVĚŘENO V PRAXI...

Akcelerujte s námi své podnikání
 

Ochrana osobních údajů:
Zásady pro nakládání s osobními údaji ke stažení zde