To, co stojí mezi Vámi a Vaším úspěchem

Článek publikovaný v Psychology Today 6. června 2013, autor: Christina Curtis
Volný překlad a úpravy: Jan Kučera, Everesta, s.r.o.

Lidé strávili přes 99% své historie jako lovci – sběrači. Tisíce let přežívání v jeskyních u nás vyvinulo primitivní stimuly, které stále ovlivňují náš každodenní život. Například naši potřebu po cukru a soli. Před tisíci lety byl cukr a sůl vzácná komodita. Naše životní prostředí se změnilo, ale náš mozek se ještě nepřizpůsobil. Výsledek? Američané dnes konzumují více než dvojnásobek cukru a soli. Náš primitivní vnitřní systém myšlení, který nás dříve udržoval naživu, nám dnes způsobuje rozsáhlé zdravotní problémy.

Tak jako evoluční síly podkopávají naše uvažování v uličkách obchodu, tak také ovlivňují naše chování v kanceláři. Řídí naše chování v komunikaci s ostatními lidmi, často bez předchozího varování.
Níže jsou uvedeny tři pravěké vzorce chování, které mohou být krokem dopředu anebo krokem do propasti pro naši kariéru.

Nakažlivost emocí
Jak se cítíte každý den, může ovlivnit to, jak se cítí ostatní kolem vás. Jak se ukázalo – emoce jsou nakažlivé. Při studiu 70 pracovních týmů v 51 různých společnostech bylo prokázáno, že emoce se šíří bez pádného důvodu jak mezi jednotlivci, tak i v týmu. Když přijdeme do práce negativně naladěni, kolegové jsou méně ochotni nás podpořit, být pozitivní nebo nápomocní v naší přítomnosti. Uřídit naši náladu v práci je klíčem k tomu, uřídit naši dráhu úspěchu.

Pud sebezáchovy
Zatímco prvotní pud „bojovat nebo utéct" nám může dobře posloužit pro přežití střetu s predátorem, je méně pravděpodobné, že nám bude nápomocen v průběhu práce na projektu, veřejného projevu nebo prezentace. Pud sebezáchovy způsobuje, že když nastanou potíže, přestaneme se soustředit na výsledek a začneme se chovat tak, abychom z toho vyšli s co nejmenší úhonou. Je velmi těžké toto chování přeprogramovat. Když se všimneme, že my nebo náš kolega začínáme zuřit, musíme najít cestu z konverzace a vrátit se k ní později. To nám zajistí prostor potřebný k překonání emocí a navrácení k produktivitě a racionálnímu uvažování.

Nervové vypnutí
Ve studii Ivey Business Journal bylo publikováno, že mozek doslova vypne, pokud je vystaven lidem se kterými máme špatný nebo téměř žádný vztah. Ztrácíme motivaci a odcizíme se jim. I když tyto osoby nemáme rádi, odtrhnout se od nich úplně může být nežádoucí pro náš úspěch. Soustřeďme se na pozitivní vlastnosti ostatních. To pomůže našemu mozku vidět je spíše jako spojence než nepřátele.

Díky rozpoznání a správné reakci na naše primitivní pudy se mohou ostatní lidé místo bariér stát mosty k dosažení našich cílů.

http://www.psychologytoday.com/blog/stop-dreaming-start-doing/201306/the-one-thing-standing-between-you-and-your-success