Mendelova univerzita v Brně (FRRMS)

S Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií (RRMS) navázaly společnosti Everesta a Inboox partnerskou spolupráci díky jednání v rámci akce Kontakt-Kontrakt pořádaném Regionální hospodářskou komorou Brno.

V jejím rámci vykonávají mj. studenti Univerzity úspěšné stážepředevším na brněnském regionálním ředitelství Everesty (někteří ale třeba i v Praze). Inboox přispívá knihami, které vydává, do tomboly studentského plesu a Everesta si prostory Fakulty pronajala pro realizaci mezinárodní konference.

Když FRRMS hledala dodavatele terénního výzkumu církevního a poutního turismu ve Zlínském a Jihomoravském kraji v rámci projektu Cyrilometodějská cesta pro rozvoj kulturních aktivit a kulturního turismu (OP přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, reg. č.: 22410120061), oslovila jako potencionálního dodavatele také společnost Inboox. Vzhledem k velkému počtu respondentů a krátkému času na realizaci prováděla průzkum nakonec společnost Everesta, která má v regionu více pracovníků. Specialisté z Inbooxu dodali pomoc s nastavením on-line dotazníku a transformací dat.

Web: http://frrms.mendelu.cz/