Co rozhoduje o úspěchu začínajícího podnikání?

Je důležité zabývat se budoucností? Potřebuji vizi, misi či strategický plán? Co ovlivní vývoj mé firmy? Jak zajistím přežití své firmy?

Pro začínající podnikatele jsou rozhodující čtyři faktory.

  • Produkt
  • Peníze
  • Prodej
  • Podnik

Že to velice připomíná 4(5)p marketingové teorie? Ano, jen to není teorie a každý z faktorů má jinou váhu a dopady na začínající podnikání. Tato 4P se dají rozdělit na dvě dvojice podle váhy a dopadů.

Peníze jsou až na prvním místě. To je bonmot, který každý zná a na první pohled by se tedy zdálo, že rozhodující budou peníze. Naše zkušenosti říkají, že tomu tak není. Začít podnikání se dá i s málem či dokonce bez peněz. Navíc se, ačkoliv by to málokdo řekl, peníze sehnat dají.

Naše podnikatelská skupina také pomáhá začínajícím podnikatelů, a to vlastními prostředky nebo tím, že je kontaktujeme s možnými investory.

Produkt nebo služba, to je to nejméně problematické místo začínajícího podnikání. Kdo chce začít podnikat, ten samozřejmě něco musí umět, pokud možno lépe než jiní lidé. Začínající podnikatel něco umí, má znalosti, baví ho to a tak „to" bude dělat pro ostatní a bude za to inkasovat peníze. Jednoduché, že.

To, je-li produkt (služba) dobře připraven, jestli má svoje místo na trhu a jestli má konkurenční parametry, pomáháme začínajícím podnikatelů ověřit či připravit.

Ano, peníze a produkt nebývají hlavním problémem ani kamenem úrazu začínajících podnikatelů. Potíže jsou s dvěma dalšími faktory, a to s prodejem a podnikem.

Tím rozhodujícím faktorem pro úspěch začínající firmy je prodej.

Prodej, tedy obchod, nemáme v našich zeměpisných šířkách, s naší kulturní zkušeností, v krvi. A především – začínající podnikatelé nevědí, jak svůj produkt či službu nabízet, jak o sobě dát vědět a především nevědí, komu mají nabízet.

V tom potřebují pomoci, a to velmi akutně. Naše podnikatelská skupina má v dtb klientů asi 30000 firem a poskytujeme začínajícím podnikatelů možnost využít tuto dtb, připravujeme pro ně kampaně a pomáháme jim s výběrem klientských skupin. Navíc je třeba, aby se začínající podnikatel naučil, jak vyhledávat klienty, jak si domluvit schůzku, jak napsat nabídku, jak vyjednávat o ceně, jaké distribuční kanály má použít, čím a jak podpořit prodej atd.

Nejvíce podceňovaným faktorem bývá podnik sám, tedy firma, organizace a jak jinak podnik můžeme nazvat. To, jaké vazby, smlouvy, strukturu či formy řízení svému podniku dají do vínku, většinou začínající podnikatelé neřeší. A nejčastěji opomíjenou oblastí je strategické plánování a řízení. Z naší zkušenosti však vyplývá, že právě to jsou nejčastější příčiny narušení, rozvalu či dokonce zániku firmy.

Je nutné domýšlet již od počátku důsledky rozhodnutí, která jsou činěna. Je důležité, aby mnohdy přátelské vazby lidí, kteří spolu podnikají, byly podloženy dobrými smlouvami. Je nezbytné, aby vše bylo probráno a vysloveno, protože jinak různí lidé chápou věci různě.

Mělo by být předem řečeno, co bude, když... Mělo by být jasně dáno, kdo za co odpovídá, kdo má jaké pravomoci, kdo nese jaké náklady, jak se rozdělují peníze atd. atd.
Tohle a mnoho jiného jsou nenápadné a v počátcích podnikání málo zřejmé podmínky, které však mají velmi často fatální dopad na jinak třeba i dobře rozběhnuté podnikání. Vždyť podle všech zkušeností i statistik zaniká do dvou let nejméně 70, ale spíše až 90% nových firem. A my se snažíme, aby toto procento neúspěšných bylo co nejmenší.

Radomil Bábek
generální ředitel a předseda dozorčí rady VZK Group
předseda Asociace podnikatelů a manažerů
radomil.babek (a) vzkgroup tecka cz
www.radomilbabek.cz